Meistarklases 2011

Atbalsta fonds Muzicējam kopā ar draugiem noorganizē Ziemas meistarklases - 2011
 
Ziemas meistarklases – 2011 kameransambļu skolotājiem notika Jāz. Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas telpās 2011.gada 7.-9.janvārī. Tās atklāja profesore Gunta Sproģe (pianiste; Jāz. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kameransambļa un klavierpavadījuma katedras vadītāja). Šogad meistarklases vadīja mācībspēki:
vijolnieks Petras Kunca (Lietuvas mūzikas un teātra mākslas akadēmijas profesors; Viļņa),
vijolnieks Aleksandrs Kulikovs (Kungsvēgenes Mūzikas institūta pasniedzējs; Espoo, Somija),
čelliste Juta Bērziņa (Pāvula Jurjāna mūzikas skolas skolotāja; Rīga, Latvija),
flautiste Inga Grīnvalde (Jāz. Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas skolotāja; Latvija).
            Par Meistarklašu finansiālo nodrošinājumu jāpateicas VKKF,kā arī mūsu labvēļiem un pašu dalībnieku līdzfinansējumam, jo Mediņi šajos krīzes laikos finansiālu ieguldījumu nevarēja sniegt.
Meistarklasēs piedalījās un ar KRIIC saskaņotu sertifikātu (saskaņojuma Nr.236) ieguva 46 skolotāji gan no Latvijas, gan Lietuvas profesionālās ievirzes mūzikas mācību iestādēm, kā arī ECMTA prezidents Evans Rotšteins no Parīzes, kas izrādīja lielu interesi par mūsu meistarklasēm, to norisi, šoreiz iejūtoties studenta lomā. Arī visi 4 Meistarklašu vadītāji ieguva sertifikātu par meistarklašu vadīšanu. Pavisam tika noklausītas 4 praktiski teorētiskās lekcijas, 4 atklātās meistarklases, kā arī 20 praktiskās nodarbības ar ansambļiem, kas bija ieplānotas kā individuālās meistarklases. Taču dalībnieku interese izrādījās tik liela, ka arī tās izvērtās par atklātajām stundām.
Organizētāji bija parūpējušies arī par citiem izglītojošiem pasākumiem skolotājiem. Šoreiz – pirmās dienas pievakarē, 7.janvārī meistarklašu dalībniekiem bija iespēja kopīgi apmeklēt operas izrādi (Dz.Pučīni Madama Butterfly)
Par saviļņojošu muzikālu notikumu kļuva meistarklašu vadītāju koncerts otrās dienas noslēgumā – 8.janvārī. Jāzepa Mediņa Rīgas 1.MS jaunajā, skaistajā Lielajā zālē. Tajā kopīgi muzicēja gan profesori, gan mūsu kameransambļu skolotāji.  Tas bija kā savdabīgs praktisko nodarbību turpinājums. Ne tikai klausīties pasniedzēju padomus meistarklasēs, bet arī dzirdēt un redzēt viņus aizrautīgi muzicējam – tas gan bērniem, gan skolotājiem paliks kā iedvesmojošs pārdzīvojums. Koncerta noslēgumā tika prezentēts CD ar IX Starptautiskā bērnu un jauniešu kameransambļu festivāla – konkursa “Muzicējam kopā ar draugiem” obligātajiem skaņdarbiem. Ieraksts tika veikts jau novembrī Jāzepa Mediņa Rīgas 1.MS, piedaloties Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas audzēkņiem un skolotājiem.
Meistarklasēs piedalījās arī 30 audzēkņi - 17 bērnu un jauniešu kameransambļi. Bērni rādīja savu sniegumu Pateicības Koncertā 9.janvārī, kas vienlaikus bija arī veltījums mūsu atbalstītājiem un labvēļiem.
Mediņieši bija gādājuši, lai klases būtu sagatavotas jauno kamermūziķu un viņu skolotāju intensīvam darbam visu 3 dienu garumā. Kafijas un tējas pauzēm Atbalsta fonds bija sarūpējis meistarklašu dalībniekiem arī maizītes, cepumus, augļus u.c. iepriecinājumus. Noslēgumā – jau tradicionālais lielais kliņģeris, sadraudzības mirkļi, cienasta galds. Skolotājiem paliks arī oriģinālas burtnīciņas ar detalizētu norisi, lekciju tēzēm, koncertu programmām, bērnu kameransambļu repertuāru un saviem pierakstiem tajās. Bija iespēja arī iegūt informāciju par bērnu kameransambļu festivāliem citās valstīs, apmainīties ar nošu materiāliem, kā arī grāmatu galdā iegādāties jaunas notis. 
 

ZIEMAS MEISTARKLAŠU – 2011 NORISES PROJEKTS