Rīga '11

 IX STARPTAUTISKAIS BĒRNU UN JAUNIEŠU KAMERANSAMBĻU FESTIVĀLS-KONKURSS MUZICĒJAM KOPĀ AR DRAUGIEM

2011.gada 3.-5.jūnijā, Rīgā

 
Mūsu ikgadējā Festivāla - konkursa organizatori – Atbalsta fonds Muzicējam kopā ar draugiem un Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skola.
            3.jūnija dienas gaitā notika dalībnieku reģistrēšanās un mēģinājumi mūzikas skolas Koncertzālē. Pievakarē notika Ieskaņu koncerts un svētbrīdis Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā. Tajā muzicēja 10 skolotāji, 19 skolēni, un arī 3 žūrijas komisijas pārstāvji. 
 
4.jūnija rīts sākās ar svinīgu Festivāla – konkursa atklāšanas ceremoniju, kuru ievadīja tradicionālais senlaicīgais Menuets. Starptautiska žūrija, Jāz.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesores, pianistes Guntas Sproģes vadībā, un viņas kolēģi no Francijas (vijolnieks Evan Rothstein), Eiropas kamermūzikas skolotāju asociācijas (ECMTA) prezidents, no Somijas (vijolnieks Alexander Kulikov), Igaunijas (flautiste Anneli Kuusk), Lietuvas (čellists Jonas Kazlauskas), kā arī nenogurstošā un neaizvietojamā žūrijas sekretāre Evija Šukeviča līdz vēlai pievakarei vērtēja 46 kameransambļu sniegumu. Pavisam pasākumā bija pieteikušies 148 jaunie kamermūziķi no Somijas, Igaunijas, Krievijas, Lietuvas, Latvijas mūzikas skolām un vidusskolām un 64 viņu skolotāji. Vakarā skolā visi bijām kopā vakariņās ar bagātīgu un gardu mielastu, patiesas sadraudzības un sadarbības garu gan starp skolotājiem, gan bērniem.
           
5.jūnija rīta pusē notika metodisks seminārs skolotājiem, kurā piedalījās un sertifikātu (KRIIN saskaņojuma Nr.271) par profesionālās meistarības paaugstināšanu saņēma 48 pedagogi. Tajā ar jauno mūziķu snieguma analīzi un citiem ar mūsu darbu saistītajiem jautājumiem, izraisot diskusijas un domu apmaiņu, uzstājās visi pieci konkursa žūrijas locekļi. ECMTA prezidents Evan Rothstein stāstīja par šīs asociācijas centieniem atbalstīt Latvijā pedagoģiskās aktivitātes kamermūzikā (gan Starptautiskā festivāla – konkursa Muzicējam kopā ar draugiem tradīcijas jauniešu vidū, gan Ziemas meistarklases kameransambļu skolotājiem); viesis no Lietuvas Jonas Kazlauskas stāstīja par pieredzi savā valstī.
Bērni un vecāki šajā laikā devās mazā ekskursijā pa Jūgendstila un Vecrīgas ielām. Pusdienlaikā visus priecēja koncerts LU Botāniskajā dārzā, kas pulcēja daudz klausītāju. Pēcpusdienā – atkal mediņskolas koncertzālē – Festivāla svinīgā noslēguma ceremonija, kuru ievadīja konkursa laureātu koncerts, bet pēc tam – apbalvošana, pateicības. Un tad – sirsnīgi atvadīšanās brīži no draugiem, ar kuriem kopā muzicēts.
 
Pateicamies par atbalstu Valsts Kultūrkapitāla fondam un citiem mūsu labvēļiem un palīgiem, kuru nesavtība, sirds siltums un čaklās rokas palīdzēja šim Festivāla izskanēt tik krāšņi! Pateicamies arī jo daudzajiem klausītājiem un līdzjutējiem, kas tik kuplā skaitā apmeklēja gan koncertus Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā, gan LU Botāniskajā dārzā. Paldies draudzei un mācītājam Rolandam Eimanim par iedvesmojošajiem laba vēlējuma vārdiem! Paldies LU Botāniskā dārza ļaudīm, kas mūs laipni uzņēma savā pavasara ziediem bagātajā valstībā, atkal dodot bērniem un klausītājiem iespēju izbaudīt krāšņo rododendru ziedēšanu, kurai pievienojās jauno mākslinieku aizrautīgā muzicēšana. Arī Konkursa laikā klausītāju atbalsts, uzmundrinājumi un aplausi palīdzēja jaunajiem kamermūziķiem rādīt labāko, ko viņi prot.
Aicinām visus kamermūzikas cienītājus 2012.gada pavasarī uz mūsu X (Jubilejas) Starptautisko bērnu un jauniešu kameransambļu Festivālu – konkursu Muzicējam kopā ar draugiem