Ziemas meistarklases 2013

ZIEMAS MEISTARKLASES – 2013 KAMERANSAMBĻU SKOLOTĀJIEM

 
Atbalsta fonds „Muzicējam kopā ar draugiem” sadarbībā ar Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolu rīko Ziemas meistarklases – 2013 bērnu un jauniešu kameransambļu skolotājiem.
Norises laiks un vieta: 2013.gada 4.-6.janvāris, Rīgā, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā Kronvalda bulvārī 8.
 
Piedāvājam:
  • lekcijas par aktuālām tēmām darbā ar kameransambļiem;
  • atklātās stundas - meistarklases;
  • individuālās nodarbības ar jūsu kameransambli.

Tās vadīs ievērojami kamermūziķi un pieredzējuši pasniedzēji:

Gunārs Larsens (vijoļspēles un kamermūzikas profesors; Lucerna/Lozanna, Šveice)
Jānis Maļeckis (pianists, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija; Rīga, Latvija)
Mārcis Kuplais (čellists, Biningenes-Botmingenes mūzikas skola; Bāzele, Šveice)
Kaspars Bikše (psihologs, pedagogu tālākizglītības kursu lektors; Rīga, Latvija)
 
Par dalību Meistarklasēs skolotāji saņems IZM saskaņotus sertifikātus.
 
Pieteikt ansambļa un/vai savu dalību Meistarklasēs var līdz 2012.gada 1. dec. Kronvalda bulv.8 416.klasē vai elektroniski weplay@inbox.lv. Pieteikumā jānorāda
  • skola;
  • pedagoga vārds, uzvārds, personas kods;
  • ansambļa vecuma grupa, sastāvs (vārds, uzvārds, instrumenti);
  • repertuārs;
  • maksātāja rekvizīti; e-pasts, tel. numurs
Uz individuālajām nodarbībām pie pasniedzējiem varēs pieteikties no 2012.g. 1. dec. līdz 25. dec.- tālr. 22390939.
 
Dalības maksa Meistarklasēs (ar pārskaitījumu; pēc rēķina saņemšanas): skolotājam Ls 10,-; ansamblim individuālajās nodarbībās Ls 5,- (pieteikumā jānorāda skolas un bankas rekvizīti; maksājot individuāli – vārds, uzvārds; personas kods). Visus uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki. Ja nepieciešams, organizētāji iesaka naktsmītnes.
 
Sīkāka informācija pa tālr. 67181679 (Santa Puriņa); 67326677 vai 22390939 (Gunta Melbārde)
 
  
NORISES PROGRAMMA 
Kopīgās lekcijas un atklātās stundas notiek Kronvalda bulv 8 – 103.klasē (Kamerzālē)
 
Piektdien, 4.janvārī
No 9.00 līdz 22.00 Lielajā zālē pedagogu koncerta (5.janv.) dalībniekiem iespējams mēģināt. Laiki jāsaskaņo ar G. Melbārdi
 
12.00 – 13.00 … dalībnieku ierašanās, reģistrēšanās / Meistarklašu vadītājiem – pusdienas
13.00 – 13.15 … Ziemas meistarklašu – 2013 atklāšana (JVLMA prof. Gunta Sproģe)
13.15 – 14.20 … lekcija (vijolnieks, Lucernas/Lozannas mūzikas augstskolu profesors G.Larsens)
14.30 – 15.30 … lekcija (čellists, Biningenes-Botmingenes MS skolotājs M. Kuplais)
15.30 – 16.00 … kafijas pauze
16.00 – 17.00 … individuālās nodarbības (skat. grafiku zemāk)
17.00 – 18.00 … individuālās nodarbības
18.00 – 22.00 … kopīgs LNO apmeklējums (opera Seviļas bārddzinis); arī mēģinājumi Meistarklašu vadītāju koncertam
 
Sestdiena, 5. janvārī
No 8.00 līdz 18.30 Lielajā zālē pedagogu koncerta (5.janv.) dalībniekiem iespējams mēģināt. Laiki jāsaskaņo ar G. Melbārdi
 
10.00 – 11.00 … lekcija (pianists, JVLMA profesors J. Maļeckis)
11.00 – 12.00 … atklātā stunda (vijolnieks, Lucernas/ Lozannas mūzikas augstskolu profesors G.Larsens; Kirhners Kindertrio op.58 Nr.7, 8 (JMR1.MS)
12.00 – 12.30 … kafijas pauze
12.30 – 13.30 … lekcija (psihologs K.Bikše)
13.30 – 14.30 … atklātā stunda (čellists, Biningenes-BotmingenesMS skolotājs M. Kuplais; Haidns Londonas trio I daļa (Babītes MS)
14.30 – 15.30 … pusdienu pārtraukums
15.30 – 16.30 … individuālās nodarbības (skat. grafiku zemāk)
16.30 – 17.00 … kafijas pauze
17.00 – 18.30 … individuālās nodarbības (arī mēģinājumi Meistarklašu vadītāju koncertam)
18.30 – 20.00 … Kamermūzikas koncerts
I daļā – muzicē profesori Gunārs Larsens (vijole) un Ventis Zilberts (klavieres);
II daļā – muzicē pedagogi kopā ar Meistarklašu vadītājiem
20.00 – 22.00 … debates, sadraudzības vakariņas
 
Svētdiena, 6. janvārī
10.00 – 11.00 … lekcija (psihologs K.Bikše)
11.00 – 12.00 … individuālās nodarbības un mēģinājumi koncertam (klasēs un Lielajā zālē) 
12.00 – 12.20 … kafijas pauze
12.20 – 13.20 … atklātā stunda (pianists, JVLMA profesors J. Maļeckis; Haidns Klav. trio Hob.XV:3 (JMR1.MS)
13.20 – 14.00 … pusdienu pārtraukums
14.00 – 15.00 … meistarklašu dalībnieku (audzēkņu) koncerts, veltīts mūsu atbalstītājiem
15.00 – meistarklašu noslēgums, sertifikāti; Meistarklašu kliņģeris
 
 
INDIVIDUĀLĀS NODARBĪBAS (uz kurām līdz 25.dec. notiek iepriekšēja pierakstīšanās)
 

 

416. klase
Pianists,
Prof. J.Maļeckis

103. klase
Vijolnieks,
 Prof. G.Larsens 
506. klase
Čellists
M.Kuplais 

408. klase
Psihologs K.Bikše 

4. janv.
16.00

Kirhners Kindertrio op.58 Nr.7, 8
(JMR1.MS)
 
15.45 Haidns Londonas trio
(skolotāji)

***(103.kl.)

-

16.25 Haidns Echo
(skolotāji)

4. janv.
17.00

Bruhs op.83
(skolotāji)
 
 

17.00 Haidns, Irsens
(Babītes MS trio)

***(416.kl.)
 

-

17.40 Vivaldi Koncerts Si b
2 vij. un klav (Madonas MS trio)

5. janv.
15.30

Korelli Trio sonāte op.1 Nr.1
(Limbažu MS)
 

-

IrsensHausmusik
(Babītes MS trio)

 

16.20 Jāz. Mediņš
Romance Nr.2 (skolotāji)

5. janv.
17.00

Klengels, Geršvins (P.Jurjāna MS trio)
 

Korelli Trio sonāte op.1 Nr.1
(Limbažu MS)

Hendelis Sonāte 2 čelliem un klav.
(skolotāji)

 

6. janv.
11.00

Skolot. Šostakas ans. (JMR1.MS)
 
 

Klengels, Geršvins
(P.Jurjāna MS trio)
 

Bērziņa Gleznošana ar ūdenskrāsām
(JMR1.MS)

 

11.30 Skolot. Šostakas ans. (JMR1.MS)