Dobele '07

Aizvadīts gadskārtējais, jau V Starptautiskais bērnu kameransambļu festivāls – konkurss “Muzicējam kopā ar draugiem”. Sveiciens un pateicība visiem festivāla dalībniekiem, ka šajos svētkos bijām kopā!
 
Organizatori – Atbalsta fonds „Muzicējam kopā ar draugiem”, Jāzepa Mediņa mūzikas skola un Dobeles mūzikas skola vēlas pateikties par atbalstu
Valsts Kultūrkapitāla fondam,
Dobeles pilsētas domei,
Dobeles 2.vidusskolai,
apgādam Rasa ABC,
Reklāmdrukai,
personīgi Egilam Kaljo un Normundam Bērziņam,
Mūzikas centram un izdevniecībai Musica Baltica par iespēju konkursa dalībniekus iepriecināt ar īpašām balvām,
Diemžēl šoreiz nesaņēmām nekādu atbalstu no Kultūras ministrijas.
 
Šogad festivālam – konkursam bija pieteikušies 132 mazie kamermūziķi (42 ansambļi) un 68 skolotāji no Viļņas B. Dvarionas DMS, Viļņas M.Čurļoņa Nacionālās MS, Sanktpēterburgas G.Sviridova BMS, Tartu H. Elleri MS, Baldones, Dobeles, Mārupes, Ventspils, Piltenes, Limbažu, Liepājas, Tukuma, Vecumnieku, Vidzemes jūrmalas, Ķekavas, Rojas, Jēkabpils, Glūdas, Rīgas 1., 4., Latgales priekšpilsētas, P. Jurjāna un Jāz. Mediņa mūzikas skolām.
 
Svinīgo atklāšanas ceremoniju krāšņi rotātajā Dobeles mūzikas skolas zālē ieskandināja tradicionālās senlaicīga menueta skaņas. Tika nolasīti iedvesmojoši apsveikuma vārdi no Festivāla – konkursa Goda patroneses Ingūnas Rībenas. Ar vēlējumiem pievienojās Dobeles mūzikas skolas direktore Māra Rozentāle, Jāz. Mediņa mūzikas skolas direktors Valdis Lastovskis, Festivāla mākslinieciskā vadītāja skolotāja Gunta Melbārde no Mediņskolas un citi apsveicēji.
 
Jaunie kamermūziķi ieskandināja šīgada festivālu jau 1.jūnija vakarā. Ne lietus, ne vējš nebija šķērslis aizrautīgam ielu koncertam nojumē pie viesnīcas „Dobele”.
 
Nākamajā – konkursa dienā Dobeles mūzikas skolas jaukajā zālē ansambļu sniegumu vērtēja starptautiska žūrija: priekšsēdētāja – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kameransambļa un klavierpavadījuma katedras vadītāja profesore Gunta Sproģe un viņas kolēģi: Ipoļitova-Ivanova Maskavas Valsts mūzikas institūta kameransambļa katedras vadītājs, docents Vasilijs Ščerbakovs,  komponists, Doma kora skolas skolotājs Imants Mežaraups un jaunā komponiste Anita Mieze.
 
Kamēr žūrija apspriedās, skolotāji noklausījās Maskavas Valsts pedagoģiskās universitātes profesores, zinātņu doktores Annas Ščerbakovas lekciju, kā arī bija klāt Viļņas B.Dvarionas DMS vijoļspēles skolotājas Egles Čobotienes vadītajā meistarklasē. Pēc tam pedagogi pulcējās uz tikšanos ar žūrijas komisiju. Bija dota iespēja noklausīties audzēkņu snieguma metodisku analīzi. Tie bija lietišķi padomi, kas skar tieši repertuāra izvēli, vērtīgi aizrādījumi un daudz labu, atzinīgu vārdu skolotājiem par ieguldīto darbu, jo konkursa līmenis ir ļoti izaudzis.
 
Bērni skolotāju semināra laikā devās iepazīties ar Dobeles un Tērvetes skaistākajām vietām.
Saspringtās konkursa dienas noslēgumā – svētbrīdis Dobeles luterāņu baznīcā – miera, pateicības un klusas apceres pilni mirkļi. Arī šoreiz to kuplināja neliels, izjusts pedagogu kameransambļu koncerts.
 
Trešās dienas rīts sākās ar Festivāla senās mūzikas koncertu Dobeles Kultūras namā. Tā zāle iepriecināja jaunos kamermūziķus ar brīnišķīgu akustiku.
 
Festivāla romantiskās un mūsdienu mūzikas koncerts pulcēja klausītājus brīnumskaistajā, smaržu pilnajā un slavenajā P.Upīša Ceriņu dārzā. Jaunajiem māksliniekiem nācās rēķināties ar neierastiem koncertēšanas apstākļiem. Šoreiz arī draiskulīgs pavasara vējš ik pa laikam vēlējās pārsteigt mūziķus, apgāžot kādu pulti vai mēģinot aiznest pa gaisu nošu lapas ... Taču pateicoties atsaucīgajai publikai un bērnu dedzīgajam muzicēšanas priekam,  koncerts izdevās patiešām lieliski.
 
Pēcpusdienā dalībnieki atkal pulcējās mūzikas skolā, kur tika paziņoti konkursa rezultāti, apsveikti un apbalvoti dalībnieki un izteiktas pateicības.
 
Saulainajā pievakarē muzikālie notikumi risinājās senatnīgajās Dobeles pilsdrupās. Mūs visus priecēja un bagātināja Ziemeļkurzemes kamerorķestra jauniešu aizrautīgā muzicēšana diriģentes Indras Sproģes vadībā. 
 
Sadraudzības vakars vēlāk turpinājās ar ceptām desiņām un citiem našķiem, ko bija dāsni sarūpējuši dobelnieki. Arī jaukais laiks, pavasara spilgtais zaļums un ziedu krāšņums bija kā īpaša dāvana jaunajiem mūziķiem un viņu skolotājiem.
Atvadoties no sirds pateicāmies viesmīlīgajiem Dobeles mūzikas skolas kolēģiem  un īpašs PALDIES – mūzikas skolas direktorei Mārai Rozentālei un viņas „rūķīšu” komandai par neizsīkstošo enerģiju un nesavtīgo palīdzību.
 
Trīs Festivāla dienas bija pagājušas neticami ātri, atstājot spilgti iekrāsotas atmiņas. Rudens pusē tās varēsim atsvaidzināt, jo spilgtākie šī muzikālā pavasara  mirkļi tika filmēti (paldies dobelniekiem un Baldones MS skolotājai Solvitai Lokai).
 
Šobrīd turpinām saņemt dalībnieku atsauksmes, kurās ir arī jaunas, radošas idejas un vērtīgi ierosinājumi. Par to esam pateicīgi visiem saviem kolēģiem Latvijā un aiz tās robežām. Turpināsim iedibināto tradīciju – skolotāju tikšanos mācību gada vidū. Tā iecerēta kā 3-dienu meistarklases (2008.g. 3.-5.janv. Mediņskolā Rīgā) skolotājiem un bērniem, pieaicinot izcilus kameransambļu pasniedzējus gan no Latvijas Mūzikas akadēmijas, gan ārvalstīm.
 
Nākamgada ziedonī gaidīsim dalībniekus VI Starptautiskajā bērnu kameransambļu festivālā – konkursā “Muzicējam kopā ar draugiem” .
 

Uz tikšanos atkal Dobelē – jaukajā ceriņu galvaspilsētā!