Dobele '08

 PATEICĪBA DOBELEI jeb KĀ MĒS ATKAL MUZICĒJĀM KOPĀ AR DRAUGIEM

 
2008.gada 1.jūnija saulainā pēcpusdienā Dobeles pilsdrupās ar aizrautīgu kamerorķestra Armonico muzicēšanu maestro Normunda Dreģa vadībā izskanēja VI Starptautiskā bērnu kameransambļu festivāla – konkursa „Muzicējam kopā ar draugiem” noslēguma akordi. Aizvadītas trīs muzikālas dienas saulainajā ceriņu galvaspilsētā. Šogad mūsu festivāls pulcēja 44 bērnu kameransambļus – kopā 110 bērnus un jauniešus, kurus uz Festivālu atveda 55 viņu skolotāji. Festivāla atklāšanas brīdī bija patīkami atkal redzēt un dzirdēt mūsu Goda patronesi Ingunu Rībenu. Spilgtā atmiņā mazajiem mūziķiem paliks gan saspringtie mirkļi konkursā, gan izjustais pateicības brīdis Dobeles Luterāņu baznīcā. Un kur vēl jaukais pikniks mūzikas skolas pagalmā!.. Muzicēšanas prieku koncertā skanīgajā Kultūras nama zālē varēja baudīt arī dobelnieki. Visbeidzot – svinīgā apbalvošanas ceremonija pilsdrupās, kas iepriecināja jauno laureātu un viņu pedagogu sirdis. Taču esam pārliecināti, ka ieguvēji bija visi dalībnieki. Mūsu cienījamā žūrija (šogad mazliet atjauninātā sastāvā) bija labi tikusi galā ar grūto uzdevumu… Domājam, ka arī skolotāju tradicionālā tikšanās būs devusi kaut ko paliekošu, arī pārdomas rosinošu. Pārrunājām arī saņemto uzaicinājumu iestāties ECMTA (Eiropas kamermūzikas skolotāju asociācijā), un atbalsts tam tika saņemts ar cerīgiem aplausiem.
 
Par sadarbību pasākuma veiksmīgai norisei gribam izteikt vissirsnīgāko pateicību atsaucīgajiem un viesmīlīgajiem dobelniekiem, pilsētas saimniekiem, 2.vidusskolas darbiniekiem, viesnīcu saimniekiem, jo īpaši Dobeles mūzikas skolas kolēģiem
 
Mūsu LIELAIS MĪĻAIS PALDIES Dobeles mūzikas skolas direktorei Mārai Rozentālei!
 
VII Starptautiskais bērnu kameransambļu festivāls – konkurss „Muzicējam kopā ar draugiem” ir saņēmis ielūgumu arī nākošpavasar viesoties Dobelē 2009.gada 5.-7.jūnijā. Tiekamies atkal!!!