Festivāla vēsture

 

Starptautiskā bērnu kameransambļu festivāla – konkursa „Muzicējam kopā ar draugiem” vēsture aizsākās 2003.gadā. Tā idejas autori ir Rīgas Jāzepa Mediņa mūzikas skolas pedagogi. Visā pasaulē šobrīd vēršas plašumā jauna kustība muzikālajā pedagoģijā – bērnu muzicēšana kameransambļos. Pedagogu – entuziastu senlolota iecere bija organizēt arī Latvijā starptautiskas tikšanās. Sadarbībā ar kolēģiem no Latvijas un citu valstu mūzikas skolām veidojām bērnu kopāmuzicēšanas svētkus. Tie jau kļuvuši par jauku un gaidītu tradīciju katra mācību gada nogalē.
 
Neparasti lielā atsaucība, ieinteresētība un jūsmīgās atsauksmes liecina par šī pasākuma atzīstamiem panākumiem. Balstoties uz gūto pieredzi, esam secinājuši, ka ir lietderīgi katru Festivālu rīkot kādā citā Latvijas pilsētā, sadarbojoties ar vietējām pašvaldībām. Dalībnieku vienprātīgs atzinums – festivālam kā Latvijā pirmajam un pagaidām vienīgajam šāda veida un mēroga muzikāli izglītojošajam pasākumam bērniem un pedagogiem ir izaugsmes un attīstības iespējas. Tā nākotne ir mūsu pašu rokās.
 
Festivāla moto
“Kopāmuzicēšana = saskarsme + sadarbība + sadraudzība”
 
Festivāla mērķi
mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties būt un mācīties būt kopā.